Běháme pro radost ( Jiří Šnajdr )

Event date: 11. 06. 2022

End of online registration: 10. 05. 2022

Starting time: 13:00

Starting location: Smidary ( restaurace Sokolovna )

Event website link: www.behameproradost.eu

Event Facebook link: www.facebook.com/janaapetrsustovi/

Description:

   Dne 11.6. 2022 proběhne další již 6. ročník sportovní akce Běháme pro radost. Šestý ročník bychom rádi věnovali Jirkovi Šnajdrovi ze Smidar. Start hlavního závodu se uskuteční v 15 hodin ve Smidarech. Ve 14:45 hodin bude odstartována doplňková disciplína pro ( kola, koloběžky ) a ostatní kteří budou opět chtít podpořit Jirku svou účastí na trati. Finanční částkou bude možné Jirku podpořit i na místě bez účasti na závodech. 

Jirkovi je 45  let, je vyučený truhlář. Práci se dřevem vykonával rád, je to pěkná práce. Voňavá. Přesto vykonával i jiné profese. Je dlouholetým členem SDH Smidary a JPOIII. Pokud práce a čas dovolily , nechyběl na žádném výjezdu. Být hasičem je jeho srdeční záležitost. V roce 2019 se mu stal úraz hlavy, potažmo mozku a po dlouhodobém léčení zůstal upoután na invalidním vozíku a v plné péči své matky.

Organizator:

Name of company / Association / Organizer: Běháme pro radost Smidary

Phone: 724272683

Email: behameproradost@seznam.cz

Races

SportStart timeRemaining racersStarting feeOptions
Cycling: 5 km14:45100,00 Kč (on site)Event registrations | Race results
Run: 5 km15:00100,00 Kč (on site)Event registrations | Race results
Run: 10 km15:00100,00 Kč (on site)Event registrations | Race results