Výsledková listina59.BRTNICKÉ LEDOPÁDY-ubytování-pátek/sobota

Dálkový pochod: 1 km